En grön bit av Trelleborg

Det gröna Trelleborg har med FRAMTIDSANNEXET på Östergatan 58B skapat en plats för kunskap och information om hållbar utveckling och innovativa miljösatsningar.

STUDIEBIDRAG!


I FRAMTIDSANNEXET presenterar företag och verksamheter med anknytning till staden, sina tankar, ideer och åtgärder för ett grönare Trelleborg.

Men att presentera och informera är en sak – att engagera något helt annat! Därför har FRAMTIDSANNEXETs vänner, med Trelleborgs Hamn i spetsen, byggt upp en webbsida där lärare och andra pedagoger, kan hämta och förmedla skoluppgifter som inspirerar och engageras. De olika övningsuppgifterna finns att hämta under rubriken SKOLVALET nedan. Under SKOLVALET hittar du även information om hur du bokar en guidad tur i hamnen.

Men först några ord och bilder om vikten av att tänka utanför boxen…

Skolvalet!


Hur svaren i skoluppgifterna redovisas eller hur slutresultatet används, står var och en lärare eller pedagog fritt. Liksom vilket område eller vilka delar av uppgifterna som bäst matchar läroplan, elevernas ålder eller studiernas målsättning. Som komplement eller som ett fristående inslag i studierna, är du välkommen att boka en guidad tur i hamnen.


När vill du och dina elever
besöka framtidsannexet?


Fyll i uppgifterna nedan och maila! Eller ring Anitha Ljung på telefon 0410-733295 och bestäm dag. Men hör av dig i god tid – många är intresserade. Räkna med att besöket här på Framtidsannexet tar ca 2 lektionstimmar.